Салом йошен! Маш хоихам винто арчиз тама ца винет! 

Машард ху суратен ца бозет маш та аз вефанд соф зурен печатам! Агар тама суратзехт дарсен зет лак ухмандет ху йо факат хуҷат хоихет суратзехт, йо хуш тамард суратзехт, ху кор яъне суратенет ца зохч машард дивесет, бозет машард лак маш тама зиндаге тама цемен кате винам. 

Маш хоихам коллекция аз суратенанд ташкил thедо лак ‘showcase’ (суратен выставка) кинам лак фук ноболигхенанд веф зиндаге аз тамоми кулли ҷахон дивехто, де кате маш хоихам нихон theдо тама мадданиятат тама ҷои зист царанг тама ғулла сидте таъсир кихт. Машам нав сар чуд ик ме кор (машарден ху корен-суратен бохт аз кулли ҷо аз Перуяндат то Тоҷикистонец), хай кутояф, ям суратзехт озмун. 

Хай бозет ху суратенат ага ца найосета: тама суратента чоп насен; аммо тамарда профессионалне суратгир лувд чиз камбуде тама суратенанд вудат саранг веф биде чидо лак ояндара тамард фоида суд бидеде суратен зет. Бад во варthйет асараф сурат зехто ху бехто. Ик ме конкурсен суратгирен чуҷ дига суратгиренард лак ваth аз ху кинен лапде саранг башанд суратзехто, ба ғайр аз дега лак колекцияи суратен ҷам суд, ид ида максаде мам проект. 

Ага ца йосет: тама суратента чоп сен тама бад варtheйет веф ху охнойенард дивехто царанг зур суратенет зохч. Уз нафам тама чиз фикре кинет, ат узум ик диҷат суратгир хубаф сут. (Ам диҷатат амга талент мунд ца диҷат га). Машта га вам китоб чоп ца кинам электронне почтате копия ҳукмандаф тамард бозам. Аммо асоси асос, таманд та суд возможност ху накл/ху таърих накл чидо лак мардум тама хинт. 

Шич маш шартен: тама бояд 19 сола йо цулде вейет. Тамет то ик мейец ца хейдат ца фамтет шич иде ям то 19 солайец бахихет тама вахтам бедаракаф сарф ца чуд, ат хай тама варtheйет фуквахт дигайенард лувдо хоишманд веф чидо лак ме озмунард сипорен ага тама ца фамет иде ваth мам озмун шартенард ҷур йаден.  

Дуюмат сар асосе шарт – ик веф суратен машард бозет тамарден ваth сар хуш ца. Ат веф суратен найиде таме фикрейет ваth созакаф, ик веф бозет ваth лар бораи ичиз йо иче накл ца кинен, мане дал вефанд вед. Маш хоихам хидо вам йу сурат дао бораи чиз, чиз накл машард лувд (чизҷат икид одам де суратанд тамард кариб, тама меҳрат муҳаббат тар ве одам). Ик деҷат машам ар бир ҷой лакчуд ҷой лак тама ичанд ҷумла ҳар як суратард нивишет. Мисол, иче сурат/портрет ик ве одаманд тамет ве ца живҷ йо кариб тамард ца. Ику суратта кабул суд ямте йу одам инъикос қа суthҷ таманд тар ве ичиз меҳрат муҳаббат ца вед, ат сурат бозет ямте одам сурат ца йу тамард ю ичизаф насудат таманд тар ве меҳрат муҳаббат нист –идта набофт. Тамард  йу одам ве тама сурате даркор ца навидат кариб ца нист, машард та мис ид дизга ид суд. Диҷат ик веф суратен машард бозет яманд одамен йо кочорен тамард ваth важне цаят тама дилард қариб қа вейен.  

Хаи шич сет ху камерайен зет ху … ан гирсет, ига гап: тама бояд хубаф де сурат зет ичайга тама ҷойте най; лак сар кам 1000 пихел (pixel) дарозе йо паме вед; JPEG ё ки JPG форматанд; биде сут редактироватет ве ца начуҷ (хай дусик cropping/хичихто йо цвет созчидо гап най); чоп чуҷен мабозет; ху сурат мис мазет ху мабозет. Йив аппликация кате зиёд аз 10 сурат мабозет. 

Хай тайёр, ид дунд му гап вуд. Хай шич ида сет сарет кор чидо, сурат зехто, дивесет машард царанг зур тама варthейет сурат зехт. Тама фукавард тавфеки кор. Мунд хубаф му баёth thод царангум уз хубаф ху якум сурат дизга тама ҷено ца бохт лак дигайен ве чисен ху баъд лувен мурд вефард йу хуш ято най. Уз та фуквахт факхре кинум ве ху якум сурат кате. 

Ан дега тамард лум, му ном Тим.

Тама ном

Цунд солайет (хукмандаф нихон thет)

Аз чидум давлат (хукмандаф нихон thет)

Накл(рассказ) дар бораи тама сурат (хукмандаф нихон thет)

Суратен (хукмандаф)

Уз кабул меф шартен кинум.