Gemma Garre Jiménez, 19 – España

Capadòcia, Turquia. Fa 3 anys vaig anar de viatge amb la meva mare a Turquia.

Va ser un viatge espectacular, però per a mi el gran moment del viatge va ser aquest, la sortida del sol a la Capadòcia. Tot i que vam haver d’aixecar-nos molt i molt d’hora i passar molt fred (ja que ens vam deixar la jaqueta a l’hotel..) un cop a dalt del globus semblava que la son va marxar, el fred va passar i tots els problemes del món es van esvair. En aquell moment, per a mi, el món es va aturar i només existia jo, flotant enmig d’aquell paisatge que mai oblidaré.


Cappadocia, Turkey. I went to Turkey with my mother 3 years ago.
It was a spectacular trip, but the high point for me was this – watching the sunrise in Cappadocia. Even though we had to get up really early and were really cold (as we had left our jackets at the hotel…), once we were up in the balloon our sleepiness seemed to evaporate, the cold was gone, and all the problems in the world had faded away. At that moment it seemed to me that the world had stopped and only I existed, floating around in that landscape that I will never forget.
Translated by Emma Howe