Aurora Tesone, 17 – Italia / Italy

If you press me to tell why I loved a friend, I feel that this cannot be expressed, except by answering: because it was he, because it was I. – Michel de Montaigne

Three segments of lives that interlace each other: we are just this.

Two friends met among school desks, we share pure moments, trying to steal nature’s essence. I just try to capture what we feel, what we see, what we smell or touch. To give moments eternity..

We rarely meet each other. That’s not what people call ‘best friends.’ That’s just Vera, Giulia and Aurora.

Being oneself, that’s what I call ‘freedom.’


Se me obrigassem a dizer porque o amava, sinto que a minha única resposta seria: ”Porque era ele, porque era eu”. – Michel de Montaigne

Três pedaços de vidas que se entrelaçam: somos apenas isso.

Duas amigas que se conheceram na escola, compartilhamos momentos simples, tentando roubar a essência da natureza. Eu tento apenas capturar o que sentimos, o que vemos, o que cheiramos ou tocamos. Para eternizar os momentos..

Raramente nos vemos. Não é que as pessoas chamam de “melhores amigas”. Somos apenas Vera, Giulia e Aurora.

Sendo nós mesmas, e isso eu chamo de “liberdade”.
Translated by Vinicius Freire

Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: “Потому, что это был он, и потому, что это был я”. – Мишель де Монтень

Три жизни, которые переплетаются друг с другом: это мы и есть.

Две подруги встретились за школьной партой, мы переживаем чистые моменты, пытаясь найти природную суть. А я просто пытаюсь запомнить что мы чувствуем, что мы видим, что мы осязаем или к чему прикасаемся. Чтобы сделать момент вечным…

Мы редко видимся. Это не то, о чем говорят “лучшие друзья”. Это просто Вера, Джулия и Аврора.

Быть самим собой – это я называю “свобода”.
Translated by Daria Rzhanova


Ha kényszerítenél arra, hogy megmondjam, miért szeretek egy barátot, úgy érezném, hogy ezt nem lehet kifejezni, kivéve, ha azt válaszolom: mert ő volt, mert én voltam.   – Michel de Montaigne

Az élet három metszete, ami összefonódik egymással: csupány ennyi vagyunk.

Két barát találkozott az iskolapadok között, tiszta pillanatokon osztozunk, miközben megpróbáljuk elcsenni a természet lényegét. Próbálom csupán megfogni azt, amit érzünk, amit látunk, aminek a szagát érezzük,  vagy érintünk. Hogy a pillanatoknak örökkévalóságot adjak.

Ritkán találkozunk. Ez nem az, amit az emberek  „legjobb barátoknak” neveznek. Ez csak Vera, Giulia és Aurora.

Önmagadnak lenni, ez az, amit én „szabadságnak” hívok.
Translated by Ágota Ábrán

Якщо б мене наполегливо  спитали, за що я кохав свого друга, вважаю, було б неможливо виразити це нічим окрім слів: «Тому що це був він, тому що це був я» (Мішель Монтень).

Ми – це лише три сегменти життя, що сплелись між собою.

Зустрівшись посеред шкільних лав, став друзями, ми ділили чисті моменти, намагаючись вкрасти їство природи. Я хочу виразити те, що ми відчуваємо, бачимо, вдихаємо чи торкаємось. Щоб надати моментам вічності…

Ми рідко бачимось. Нас неможливо назвати ліпшими друзями. Ми – просто Віра, Джулія та Аврора.

Свобода – це бути собою.
Translated by Nadezhda Molodaya


Als men bij mij zou aandringen te zeggen, waarom ik van hem hield, voel ik, dat ik dat niet onder woorden zou kunnen brengen en alleen kan antwoorden: ‘Omdat hij het was; omdat ik het was.’ – Michel de Montaigne
Drie segmenten van levens die met elkaar verstrengeld zijn: wij zijn enkel dit.
Twee vrienden ontmoetten elkaar tussen de schoolspullen, we delen pure momenten, trachtten de essentie van de natuur te destilleren. Ik probeer gewoon in woorden te vatten wat wij voelen, wat wij zien, wat wij proeven of aanraken. Om ogenblikken van eeuwigheid weer te geven.
We zien elkaar nauwelijks. Dat is niet wat mensen ‘beste vrienden’ noemen. Dat zijn gewoon Vera, Guilia en Aurora.
Jezelf zijn, dat is wat ik ‘vrijheid’ noem.
Translated by Anne Oosthuizen

Si m’obligueu a dir per què l’estimava, no puc dir més que ell era ell, i jo era jo. – Michel de Montaigne.

Tres segments de vida que s’entreteixeixen, és tot el que som.

Dues amigues es coneixen entre les taules a l’escola, compartim moments innocents, intentant robar l’essència de la natura. Sols intento capturar el que sentim, el que veiem, el que olorem o el que toquem. Fer que un moment duri una eternitat.

Ens veiem poc. No quadra amb la idea que té la gent de ser “millors amigues”. Sols som la Vera, la Giulia i l’Aurora.

Ser nosaltres mateixes, això ho anomeno “llibertat”.
Translated by Emma Howe