Fernanda Galia Patiño Vargas, 15 – Bolivia

¡Las cosas más simples son las que dejan grandes huellas, grandes recuerdos y nos hacen sacar las más grandes sonrisas!
Un pequeño ejemplo, este travieso gato.
Este pequeño es Bigotes. Una mañana,me di cuenta que le costaba caminar,me preocupe mucho ya que es parte importante de mi vida, así que dicidi llevarlo de inmediato a la veterinaria para que puedan revisarlo. En el camino Bigotes se puso muy inquieto y con miedo entonces lo abrase para qué pudiera calmarse, no paso mucho tiempo y el ya estaba tranquilo, supe en ese momento que podía hacer que se sienta seguro tanto como el hace conmigo, es mi pequeño guardián y compañero de juegos, definitivamente es un verdadero AMIGO, fiel, divertido, protector, acompañante y muy cariñoso. Pase lo que pase se que él estará ahí para mi sin importar lo que haga, su amor es totalmente incondicional, siempre he pensado que eso es lo que más necesitamos en esta vida, algo que nos haga sentir amados, fuertes, importantes, algo que nos haga sentir vivos, porque estas son las cosas que nos dejan grandes recuerdos, nos sacan grandes sonrisas y dejan una huella en nuestro ser, y es lo único que necesitamos para que nuestro interior se mantenga vivo.
Gracias a Dios todo salió bien con Bigotes, y al volver a casa aproveche en tomarle esta fotografía en el coche, disfrutando el viaje y viendo cada detalle que lo rodea.


Најједноставније ствари су оне које остављају велике трагове, дивне успомене и чине да се најрадосније осмехујемо!

Један мали пример, овај неваљали мачак.

Овај малиша је Бркица. Једног јутра, приметила сам да тешко хода, и забринула сам се јер је он важан у мом животу, тако да сам одлучила да га одведем код ветеринара да га прегледа. Током пута до ветеринара, Бркица је био веома нервозан и преплашен, тако да сам одлучила да га држим да се смири, било је само питање времена када ће се смирити. У том тренутку сам знала да сам учинила да се он осећа сигурно, онако како он чини да се ја осећам; он је мој малени заштитник и разиграни другар, дефинитивно ПРАВИ пријатељ, привржен, забаван, заштитнички, одан и сјајан пријатељ. Било шта да се деси, знам да ће он увек бити ту за мене, његова љубав је безусловна. Увек сам мислила да је љубав најважнија ствар која нам је потребна у животу. Љубав чини да се осећамо вољено, јако, важно, чини да се осећамо живим јер су то ствари које нам остављају лепе успомене, осмехе и трагове у души. И заиста, љубав је једина ствар коју требамо да одржимо живим свој унутрашњи мир.

Хвала Ти Боже што си ставио своју руку на Бркицу, и дозволио да он буде добро. На повратку кући, одлучила сам да га фотографишем у аутомобилу док је он уживао у погледу и вожњи ка свом дому.
Translated by Jasna Rodic

The simplest things are the ones that leave big footprints, great memories and give us the biggest smiles!

A small example, this naughty cat.

This little one is Mustache . One morning, I noticed that he was having a hard time walking, I started to worry since he is a big part of my life, so I decided to take him to the veterinarian for a check up. On the way Mustache was very jumpy and with fear I decided to hold him so he would calm down, it was a matter of time when he was calm, I knew that in that moment I had made him feel secure so much like the way he makes me feel, he is my small guardian and playful friend, diffidently he is a true fried, loyal, fun, protective, loving and a great companion. Whatever happens I know he will always be there for me whatever I do, his love is unconditional, I have always thought that love is the most important thing we need in life. Love makes us feel loved, strong, important, it makes us feel alive, because these are the things that leave memories, smiles and leave a print in our soul, and honestly love is the only thing that we need to maintain our interior alive.

Thank you God for putting your hand on Mustache and letting everything go well with him. On our way home I decided to take a picture of him in the car while enjoying the view and his ride home.


最も簡単な事は大きい足跡と、満ちた記憶を残し、とても大きいスマイルを私達に与える物です!

小さい例は、このいたずら好きな猫。

この小さい猫の名前は、マスタッシュ。 朝、マスタッシュが歩くのが辛そうだったから獣医さんに連れていきました。 獣医に行く途中マスタッシュは怖がってびくびくしてたから抱いてあげたらすぐに落ち着きました。その瞬間、私は彼は私の小さなガーデイアン、遊び仲間、親友、忠実に楽しい、保護的、愛せる、そして素晴らしい仲間であり、いつもマスタッシュが私を安全に感じさせてれように、わたしがマスタッシュを安全に感じさせているのが分かりました。 彼の愛は、無条件愛であり何が起こっても彼がいつもに私のためにいる、私はいつも愛は私たちの生活に必要な最も重要なことであると思っていました。 愛は 私たちに愛されている、強く、重要な、そして生きている感じさせます。これらは私達にメモリーと、笑顔を残し、ソールに焼き付け、そして本当に愛は私達の内部を維持するのに必要とする唯一の事です.。

神様、マスタッシュを回復してくれて有り難う。 家に帰る途中、車の中で景色とマスタッシュを楽しみながら彼の写真を撮りました。
Translated by Yukiko Burdic

最简单的东西往往留下巨大的足迹、深深的回忆,在我们脸上留下大大的微笑!

一个小小的例子:这只顽皮的猫。

这个小东西叫八字胡。一天早餐,我发现他走路很困难,我开始担心,因为他是我生活很重要的部分。所以我决定带他去兽医看病。路上,八字胡蹦蹦跳跳,我很担心,于是抱着他,让他冷静下来。过了一会儿他就安静了。我知道那一瞬间,我给了他安全感,和他给我的感觉一样。他是我的小护卫,小玩伴。不同的是他是个真正的朋友,忠实、有趣,保护我,爱护我,是我很好的伙伴。

不管发生什么事,我知道他一定会陪着我。不管我做了什么,他都无条件地爱我。我总是认为爱是我们生活中最重要的东西。爱让我们感到被爱、强大、重要,让我们有活力,因为这些事情会留下回忆、微笑,在我们的灵魂留下印迹。爱真的是维持我们内心活力的唯一东西。

感谢上帝爱抚八字胡,让他一切顺利。我们回家的路上,我决定边欣赏回家路上的景色,边给他拍张照片。
Translated by Yilei Yuan


Самые простые вещи оставляют самые значимые отпечатки, самые великие воспоминания и вызывают у нас самые широкие улыбки!

Маленький пример, этот озорной кот.

Этого малыша зовут Биготес. Однажды утром я обнаружила, что ему было трудно ходить, я сильно обеспокоилась, ведь он – важная часть моей жизни, так что я решила немедленно отвезти его в ветеринарную клинику, чтобы его смогли осмотреть. По пути Биготес разволновался и испугался, тогда я его обняла, чтобы он смог успокоиться, прошло немного времени и он уже был спокоен, в этот момент я поняла, что могла помочь ему чувствовать себя увереннее, как он это делает со мной, он – мой маленький хранитель и друг детства, он несомненно настоящий ДРУГ, защитник и спутник, верный, веселый и очень ласковый. Что бы ни случилось, я знаю, он будет тут со мной, что бы я ни делала, его любовь абсолютно безусловна; я всегда думала, что это и есть то, в чем мы нуждаемся больше всего в этой жизни. Благодаря любви мы чувствуем себя любимыми, сильными, значимыми, именно благодаря ней мы ощущаем себя живыми, потому что именно все это оставляет нам самые значимые воспоминания, вызывает у нас широкие улыбки и оставляет отпечаток в самом нашем существе, и это единственное, в чем мы нуждаемся, чтобы наш внутренний мир оставался живым.

Слава Богу, с Биготесом все прошло хорошо, и по дороге домой я воспользовалась возможностью и сфотографировала его в машине, пока он наслаждался путешествием и разглядывал каждую деталь, которая его окружала.
Translated by Iana Sinitsyna

Najjednostavnije stvari su one koje ostavljaju velike tragove, divne uspomene i čine da se najradosnije osmehujemo!

Jedan mali primer, ovaj nevaljali mačak.

Ovaj mališa je Brkica. Jednog jutra, primetila sam da teško hoda, i zabrinula sam se jer je on važan u mom životu, tako da sam odlučila da ga odvedem kod veterinara da ga pregleda. Tokom puta do veterinara, Brkica je bio veoma nervozan i preplašen, tako da sam odlučila da ga držim da se smiri, bilo je samo pitanje vremena kada će se smiriti. U tom trenutku sam znala da sam učinila da se on oseća sigurno, onako kako on čini da se ja osećam; on je moj maleni zaštitnik i razigrani drugar, definitivno PRAVI prijatelj, privržen, zabavan, zaštitnički, odan i sjajan prijatelj. Bilo šta da se desi, znam da će on uvek biti tu za mene, njegova ljubav je bezuslovna.  Uvek sam mislila da je ljubav najvažnija stvar koja nam je potrebna u životu. Ljubav čini da se osećamo voljeno, jako, važno, čini da se osećamo živim jer to su stvari koje nam ostavljaju lepe uspomene, osmehe i tragove u duši. I zaista, ljubav je jedina stvar koju trebamo da održimo živim svoj unutrašnji mir.

Hvala Ti Bože što si stavio svoju ruku na Brkicu, i dozvolio da on bude dobro. Na povratku kući, odlučila sam da ga fotografišem u automobilu dok je on uživao u pogledu i vožnji ka svom domu.
Translated by Jasna Rodic


Найпростіші речі, це ті, що залишають найглибший слід, чудові спогади та дарують самі великі посмішки!

Маленький приклад – це розбещене кошеня.

Його звуть Вусатик. Одного ранку я помітила, що йому важко ходити та занепокоїлася, адже він має велике значення у моєму житті. Отже я вирішила відвезти його до ветеринара. По дорозі Вусатик був дуже стрибучий, та я, занепокоївшись, вирішила утримувати його, щоб він заспокоївся.  Пішов час на те, щоб він заспокоївся, та я впевнена, що в той момент я дала йому відчути той захист, так як це він робив зі мною: він мій маленький охоронець та грайливий друг, іншим чином, він найсправжній друг , вірний, веселий, захисник, люблячий та найкращий компаньйон. І якщо щось трапиться, я знаю – він завжди буде поруч, що б я не зробила, його любов абсолютна, я завжди вважала, що любов – найважливіша річ у житті, якої ми потребуємо. Любов дає нам можливість відчувати себе коханими, сильними, важливими, дає нам відчуття того, що ми живі, тому що існують такі речі, які залишають спогади, усмішки та слід в нашому житті, і чесно кажучи, любов – єдина річ, завдяки якій живе наша душа.

Дякую, Боже, що торкнувся своєю рукою Вусатика, зціливши його. По дорозі додому я вирішила сфотографувати, як він їде в машині, милуючись краєвидом.
Translated by Nadezhda Molodaya

As coisas mais simples são as que deixam grandes marcas, grandes memórias e nos dão os maiores sorrisos!

Um pequeno exemplo é este gato travesso.

Seu nome é Bigodes. Uma manhã, eu notei que ele estava tendo dificuldades para andar, e comecei a me preocupar, já que ele é uma parte importante da minha vida, então decidi levá-lo ao veterinário para um exame. No caminho, Bigodes estava muito agitado e com medo, então decidi segurá-lo para ele se acalmar. Sabia que era apenas questão de tempo para tal, eu sabia que deveria fazê-lo se sentir seguro, assim como ele me faz sentir. Ele é meu pequeno guardião e um amigo brincalhão, e, embora tímido, ele é um amigo verdadeiro, leal, divertido, protetor, amoroso e uma grande companhia. O que quer que aconteça, eu sei que ele sempre vai me apoiar, não importa o que eu faça, seu amor é incondicional, eu sempre pensei que o amor é a coisa mais importante que precisamos na vida. O amor nos faz sentir amados, fortes, importantes, nos faz sentir vivos, porque deixa memórias, sorrisos e uma marca em nossa alma, e, sinceramente, amor é a única coisa que precisamos manter vivo em nosso interior.

Graças a Deus tudo ficou bem para Bigodes. No caminho para casa, decidi tirar uma foto dele no carro, enquanto apreciava a vista e o trajeto de volta.
Translated by Vinicius Freire


Τα πιο απλά πράγματα είναι αυτά που μας αφήνουν το πιο μεγάλο στίγμα, τις δυνατότερες αναμνήσεις και τα μεγαλύτερα χαμόγελα.

Όπως αυτός ο παμπόνηρος γάτος, για παράδειγμα.

Ο μικρούλης της φωτογραφίας είναι ο Μουστάκιας. Ένα πρωί παρατήρησα πως περπατούσε με δυσκολία και ανησύχησα, καθώς είναι πολύ σημαντικός για εμένα, οπότε αποφάσισα να τον πάω στον κτηνίατρο. Σε όλο τον δρόμο ήταν ανήσυχος και φοβισμένος και τον πήρα αγκαλιά για να τον καθησυχάσω. Μέσα σε λίγα λεπτά είχε ηρεμήσει. Ήξερα τότε ότι είχα καταφέρει να τον κάνω να νιώσει την ίδια θαλπωρή και ασφάλεια που μου χαρίζει κι αυτός. Είναι ο καλύτερος μου φίλος, παιχνιδιάρης, φύλακας, πιστός, αστείος, τρυφερός, η καλύτερη συντροφιά. Ό,τι και να συμβεί ξέρω ότι θα είναι εκεί για μένα και η αγάπη του είναι άνευ όρων. Πάντα πίστευα ότι η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Η αίσθηση πως κάποιος μας νοιάζεται μας δίνει δύναμη, μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί. Η αγάπη είναι αυτό που αγγίζει την ψυχή μας, μας χαρίζει αναμνήσεις και χαμόγελα. Είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε την εσωτερική μας ισορροπία.

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου που έκανες να πάνε όλα καλά με τον γάτο μου. Στο αυτοκίνητο στον δρόμο του γυρισμού αποφάσισα να τον φωτογραφίσω να απολαμβάνει τη θέα από το παράθυρο.
Translated by Maria Ampelourgou

Patys paprasčiausi dalykai palieka pačius didžiausius pėdsakus mūsų širdyse, nuostabiausius prisiminimus ir suteikia mums daugiausiai džiaugsmo!
Paprastas pavyzdys – šis išdykęs katinas.
Šis mažylis vardu Ūsorius. Vieną rytą pastebėjau, kad jis sunkiai vaikšto ir sunerimau. Jis buvo svarbi mano gyvenimo dalis, todėl nusprendžiau nuvežti jį apžiūrai pas veterinarą. Kelyje Ūsorius buvo labai neramus ir išsigandęs, tad nusprendžiau jį palaikyti ant rankų, kad nurimtų. Po kurio laiko jis nurimo ir aš žinojau, kad tą akimirką priverčiau jį pasijausti taip pat saugiai, kaip aš jaučiuosi su juo. Jis – mano mažasis sergėtojas ir žaismingas draugas. Jis – tikras draugas, ištikimas, linksmas, globėjiškas, mylintis ir puikus kompanionas. Nesvarbu kas nutiktų, aš žinau, kad jis visuomet bus šalia. Jo meilė yra besąlygiška, o aš visada maniau, kad meilė yra pats svarbiausias dalykas gyvenime. Meilė mus verčia jaustis mylimais, stipriais, svarbiais, ji verčia mus jaustis gyvais. Šie jausmai dovanoja mums gražius prisiminimus, verčia šypsotis ir palieka žymę mūsų sieloje. Meilė yra vienintėlis dalykas, kurio mums reikia, kad palaikytume savo vidinį pasaulį gyvą.
Ačiū tau, Dieve, kad pasirūpinai Ūsoriumi ir jis pasveiko. Važiuojant namo nusprendžiau nufotografuoti jį mašinoje, kol jis mėgavosi vaizdu ir kelione.
Translated by Viktorija Kontenytė